Trang chủ » Nghiên cứu

Xử lý kỷ luật (sa thải) đối với nữ lao động đang mang thai

Nhà nước ta luôn khuyến khích người sử dụng lao động tạo điều kiện để lao động nữ có việc làm thường xuyên, áp dụng rộng rãi chế độ làm việc theo thời gian biểu linh hoạt, làm việc không trọn thời gian, giao việc làm tại nhà

Cổ đông sáng lập chuyển nhượng hết cổ phần có còn được coi là cổ đông sáng lập?

Sự phân biệt giữa cổ đông sáng lập và cổ đông khác nằm ở chỗ họ được ghi nhận thông tin trong điều lệ công ty, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và được quyền sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết có hiệu lực trong ba năm

Quy định về quyền chọn và Hợp đồng quyền chọn

Theo những quy định hiện hành của pháp luật chứng khoán, quyền chon được coi là một loại chứng khoán phái sinh. Có hai loại quyền chọn cơ bản: quyền chọn mua (call option) và quyền chọn bán (put option).

Trách nhiệm của người vận chuyển trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển

Trách nhiệm của người vận chuyển trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển (bao gồm cả hợp đồng vận chuyển theo chứng từ - còn gọi là Hợp đồng thuê tàu chợ và Hợp đồng thuê tàu chuyến).