Văn bản mới Nghị định số 52/2012/NĐ-CP ngày 14/6/2012 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy

Nghị định số 52/2012/NĐ-CP ngày 14/6/2012 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy

Nghị định số 52/2012/NĐ-CP ngày 14/6/2012 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. Nghị định có hiệu lực ngày 05/8/2012 và thay thế Nghị định số 123/2005/NĐ-CP ngày 05/10/2005.

Nghị định quy định về các hành vi vi phạm hành chính, nguyên tắc xử phạt, trình tự, thủ tục xử phạt, khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy.

Các hành vi vi phạm hành chính được kể đến trong Nghị định này như:

- Hành vi vi phạm trong việc ban hành, phổ biến, tổ chức thực hiện quy định, nội quy về phòng cháy chữa cháy. Mức phạt thấp nhất là 100.000 VNĐ. Mức phạt cao nhất từ 2.000.000 đến 5.000.000 VNĐ đối với hành vi không ban hành hoặc ban hành quy định, nội quy về phòng cháy chữa cháy trái với các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; kèm theo một số biện pháp khắc phục.

Ngoài ra, còn có những hành vi như:

- Hành vi vi phạm quy định về kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy

- Hành vi vi phạm về hố sơ quản lý công tác an toàn phòng cháy và chữa cháy

- Hành vi vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy trong quản lý, bảo quản và sử dụng chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ

- Hành vi vi phạm về phòng cháy và chữa cháy trong sản xuất kinh doanh chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ

- Hành vi vi phạm về phòng cháy và chữa cháy trong vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ

- Hành vi vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt

- Hành vi vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong thiết kế, lắp đặt, quản lý và sử dụng điện

- Hành vi vi phạm quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy trong thiết kế, thi công, kiểm tra, bảo trì hệ thống chống sét

- Hành vi vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong đầu tư xây dựng

- Hành vi vi phạm quy định về khoảng cách an toàn phòng cháy chữa cháy và ngăn cháy

- Vi phạm quy định về thoát nạn trong phòng cháy chữa cháy

- Vi phạm về phương án chữa cháy của cơ sở

- Vi phạm về thông tin báo cháy

- Vi phạm về trang bị, bảo quản và sử dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy,…

Mức tiền phạt thấp nhất là 100.000 đồng, mức tiền phạt cao nhất tới 50.000.000 VNĐ. Ngoài ra còn có các hình thức phạt bổ sung và các biện pháp khắc phục hậu quả cụ thể đối với từng hành vi.

Nghị định số 52/2012/NĐ-CP ngày 14/6/2012 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
IntracoLaw: Văn bản mới Nghị định số 52/2012/NĐ-CP ngày 14/6/2012 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy